RSS

Friday, 19 October 2012

7 Golongan Mulia


Assalammualaikum,

7  GOLONGAN  MULIA


Abu  Hurairah  r.a  telah  meriwayatkan  bahawa  Rasulullah  s.a.w  bersabda  yang  bermaksud :

"Ada  tujuh  golongan  yang  akan  Allah  naungi  di  bawah  A'rasy-NYA  pada  hari  yang  tidak  ada  tempat  bernaung, kecuali  naungan-Nya, iaitu :

1 Pemimpin  yang  adil.  Tiada  dipedulikan  pemimpin  yang  zalim  dan  yang  suka  mengaut  keuntungan untuk  peribadinya.


2 Pemuda  yang  giat  beribadah  kepada  Allah.  Tiada  dipedulikan  pemuda  yang  malas  dan  leka.


3 Orang  yang  berzikir  kepada  Allah  di  tempat  yang  sunyi  sampai  air  matanya  menagalir  kerana  rasa  takutnya  kepada  Allah.


4 Orang  yang  hatinya  selalu  terkait  dengan  masjid  saat  mereka  keluar  sampai  kembali  lagi  masuk  ke  masjid.


5 Orang  yang  bersedekah  dengan  sembunyi-sembunyi  sehingga  orang  lain  yang  ada  di  kanan  dan  kirninya  tidak  mengetahuinya.


6 Dua  orang  yang  saling  mencintai  kerana  Allah  maka  mereka  berkumpul  dan  berpisah  semata-mata  kerana  Allah.


7 Lelaki  yang  diajak  membuat  cemar  oleh  wanita  cantik,  tetapi  dia  menolaknya  dengan  berkata : "  Aku  takut  kepada  Allah.  "


Sedekah  yang  dianjurkan  untuk  diberikan  secara  sembunyi-sembunyi  adalah  sedekah  yang  sifatnya  sunnah,  bukan  wajib  seperti  Zakat.

Abu  Samah  telah  menyebutkan  tujuh  golongan  tersebut  dalam  sebuah  Syair :  Nabi  ala-Mustafa  telah  bersabda:
"Sesungguhnya  ada  tujuh  orang  yang  akan  Allah  naungi  dalam  naungan-Nya  iaitu  yang  saling  mencintai  kerana  Allah,  memelihara  kesucian  diri,  sejak  muda  tumbuh  dalam  ibadah, tulus  bersedekah,  menangis  kerana  Allah,  kalbunya  bergantung  di  masjid  dan  pemimpin  yang  adil.

Teks :  Teacher Ruby
Sumber : Isu 09/ Gen- Q/ ms:13

0 ulasan: